Poskytujeme a zabezpečujeme komplexný IT outsourcing. Na Vaše požiadavky reagujeme promptne a flexibilne. Na základe SLA – zmluvného vzťahu, garantujeme reakčné časy a časy na vyriešenia porúch. Veľký dôraz kladieme na funkčnosť počítačovej siete a zriadení v nej a preto je prevencia z jedných našich top priorít.

V rámci IT outsourcingových služieb ponúkame a zabezpečujeme:

  - inštalácie, konfigurácie switchov, routerov, AP
- zabezpečenie pokrytia WIFI v rámci budov, areálov
  - inštalácie, konfigurácie Microsoft Windows serverov,
  Microsoft Servers standard, SQL Exchange, HYPER-V
- správu užívateľov , Active Directory,
- nastavenia užívateľských práv,
- zálohovanie serverov, dát,
- monitoring serverov,
- virtualizácia,
- claudové riešenia,
 
  - vzdialený (VPN) prístup
- antivírová ochrana
 
  - VoIP -> Voice over Internet Protocol
(telefonovanie prostredníctvom internetu)

- inštalácia a správa IP ústrední

- inštalácia a správa IP telefónov
  - inštalácie PC s OS Microsoft 10
- konfigurácie a správa OS
- zabezpečenie aktualizácii OS
- záloha užívateľských dát z PC
- monitorovanie PC
- inštalácie klientskych aplikácii
- konfigurácia tlačových služieb
  - Audit IT
- štrukturovaná kabeláž
- predaj HW a SW
  - monitorovanie priestorov a budov
- online prístup
- archivácia dát