Komplexné riešenia a správa v oblasti IT.

Nadobudnuté 20 ročné IT  skúsenosti s najvýznamnejšími IT spoločnosťami  nám  umožňujú poskytovať nielen široké portfólio služieb, ale aj navrhovať a implementovať riešenia s veľkou efektívnosťou a s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Získané vedomosti a skúsenosti sú v praxi implementované a využívané pre riešenia našich partnerov.

Spoločnosť Ask Pro, s.r.o. bola založená v roku 2012 s cieľom poskytovať kvalitné, spoľahlivé, komplexné IT  služby  a  riešenia. Pre  našich  klientov  chceme  byť  spoľahlivým, stabilným partnerom, s portfóliom  flexibilných  služieb s dôrazom zabezpečiť bezproblémový chod IT pri vykonávaní podnikateľskej činnosti našich partnerov.